top of page

Truyện Tranh Kinh Thánh Thiếu Nhi

Bộ truyện trích dẫn những dụ ngôn đầy ý nghĩa mà Chúa Giê-su đã kể lại trong Tân Ước

Combo Những Yến Bạc

Page Truyện Tranh Kinh Thánh Thiếu Nhi xin giới thiệu bộ truyện tranh Kinh Thánh Công Giáo mới, bộ 3 truyện dụ ngôn của Chúa Giêsu trích từ sách Luca và Mát-thêu trong Tân Ước.

1. Dụ Ngôn Những Yến Bạc

2. Dụ Ngôn Chim Trời

​3. Dụ Ngôn Bà Quá Nghèo

Câu chuyện kể về những người làm công cùng với những yến bạc chủ ban. Với bài học cho các em rằng: Những người con của Chúa cần biết học cách sinh lợi trên ơn Chúa Ban để làm đẹp lòng Ngài.

1. Những Yến Bạc

Hãy nhìn chim trời.jpg
Những yến bạc.png

2. Chim Trời

Dụ ngôn giúp bé học biết về tình yêu thương và sự chăm lo của Thiên Chúa với những người con Chúa được tạo dựng giống hình ảnh của Ngài 

DỤ NGÔN CHÚA GIÊ-SU
DỤ NGÔN CHÚA GIÊ-SU
DỤ NGÔN CHÚA GIÊ-SU
DỤ NGÔN CHÚA GIÊ-SU

3. Bà Quá Nghèo

Dụ ngôn kể về về sự kiên trì kêu cầu công lý của bà Góa Nghèo với vị quan toàn bất công, từ đó giúp các em hiểu về lòng thương xót và sự tốt lành của Thiên Chúa.

DỤ NGÔN CHÚA GIÊ-SU
DỤ NGÔN CHÚA GIÊ-SU
DỤ NGÔN CHÚA GIÊ-SU
DỤ NGÔN CHÚA GIÊ-SU
Bà Góa Nghèo.jpg
Bản sao của Pre-order
DỤ NGÔN CHÚA GIÊ-SU
9
10
6
4
5
7
2
3

​Combo tương tự

Combo Người Samari

Combo Người Samari

99,000đ / bộ

Combo Amazing

Combo Amazing

Bộ quà 199k gồm 7 món:

Combo Joyful

Combo Joyful

Bộ quà 109k gồm 5 món:

bottom of page