top of page

"Hãy làm mọi sự vì đức ái."
Đức ái là một trong những nhân đức quan trọng hàng đầu được Chúa Giê-su truyền dạy cho các tín hữu xuyên suốt chương trình cứu độ. Đức ái dạy ta biết sống yêu thương, phục vụ và tha thứ cho tha nhân như Chúa hằng luôn đối với chúng ta như vậy.
Chiếc áo “Đức ái” được mặc lên như một dấu chỉ Tình Yêu Thiên Chúa ở giữa trần gian, nhắc nhở các tín hữu mang tinh thần phục vụ với yêu thương đến cho mọi người, một tấm lòng quảng đại bao dung với tha nhân.
Mặc lấy đức ái - sống tinh thần Giê-su!

1 COR 16 : 14

179.000₫Giá
Màu Sắc: Đen
    bottom of page