top of page

"Tình yêu không biết đến sợ hãi"
Thiên Chúa là tình yêu. Đời sống Ki-tô hữu là đời sống gắn liền với tình yêu thương. Tình yêu với Thiên Chúa, với tha nhân, với vạn vật. Nhờ tình yêu hoàn hảo, Chúa Giê-su chịu chết cho chúng ta được cứu rỗi. Tình yêu không sợ hãi trong mỗi tín hữu khiến chúng ta can đảm lan truyền tình yêu Thiên Chúa đến cho mọi người, dấn thân phục vụ, xoá bỏ hận thù, ghen ghét, đố kỵ và xây dựng đời sống đầy ý nghĩa trong cuộc sống hằng ngày.
Chiếc áo “Tình Yêu không biết đến sợ hãi”, chiếc áo của sự can đảm dấn thân với tình yêu Giê-su.

1 GA 4, 18

179.000₫Giá
Màu Sắc: Đen
    bottom of page